รถกวาดพื้นแบบเข็น แบรนด์ AQUA SYSTEM

รถกวาดพื้นแบบเข็น แบรนด์ AQUA SYSTEM (3)

Eco Sweeper AQUA SYSTEM

รถกวาดพื้นแบบเข็น ECO SWEEPER เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องการทำความสะอาดในพื้นที่ๆบริเวณกว้างๆ ช่วยทุ่นแรงและเวลาในการทำความสะอาด มี 3 ขนาดให้เลือกใช้งานเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ อุปกรณ์มีความคล่องตัวสูงในการใช้งานสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆได้โดยง่าย

รายชื่อสินค้า รถกวาดพื้นแบบเข็น แบรนด์ AQUA SYSTEM (3 รายการ)

Showing all 3 results