หัวฉีดกาว

หัวฉีดกาว (Adhesive Dispensers) คือ ชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำในการจ่ายของเหลวได้อย่างปลอดภัย ไม่รั่วซึ่ม โดยจะใช้งานร่วมกับปืนฉีดกาวซึ่งจะมีหลายแบบให้เลือกใช้งาน เช่น หัวฉีดกาวร้อน หัวฉีดกาวทรงกระบอก หัวฉีกาวหัวแบน และหัวเข็มฉีดกาว ฯลฯ

รายชื่อสินค้า หัวฉีดกาว (24 รายการ)

Showing all 24 results