วัสดุกันสนิม

วัสดุกันสนิม (Anti-Rust Agents) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับห่อหุ้มชิ้นงานที่เป็นโลหะหรือโลหะผสมเพื่อป้องกันการก่อตัวของสนิม มีทั้งกระดาษกันสนิม พลาสติกกันสนิม และโฟมกันสนิมให้เลือกใช้งาน เหมาะสำหรับการส่งสินค้าทางเรือที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการขนส่ง หรือสำหรับการเก็บรักษาชิ้นงาน เช่น ปืน เครื่องจักร และชิ้นส่วนของรถยนต์ เป็นต้น

รายชื่อสินค้า วัสดุกันสนิม (39 รายการ)

Showing all 36 results