สเปรย์เช็ครอยร้าว

สเปรย์เช็ครอยร้าว (Flaw Detection Agents) เป็นน้ำยาที่ถูกบรรจุอยู่ในขวดสเปรย์ใช้ในการฉีดพ่นบนพื้นผิวของวัสดุที่เป็นโลหะสำหรับแนวเชื่อม เพื่อหารอยแตกร้าวที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เมื่อน้ำยาสัมผัสกับผิวของชิ้นงานหลังจากนั้นมันจะแทรกซึมลงในผิวที่มีรอยแตกร้าว และน้ำยาจะทำปฏิกิริยากับพื้นผิวจึงทำให้เกิดคราบสีขึ้นในบริเวณที่มีรอยแตกร้าว โดยส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมงานเชื่อมโลหะ เครื่องแก้วและเซรามิก เป็นต้น

รายชื่อสินค้า สเปรย์เช็ครอยร้าว (10 รายการ)

Showing all 3 results