ลูกกลิ้งทำความสะอาด

ลูกกลิ้งทำความสะอาด (Adhesive Roller Cleaner) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถขจัดฝุ่นละออง ขนสัตว์เลี้ยง หรือเศษขยะชิ้นเล็กๆ ที่ติดบนพื้นผิวของเสื้อผ้า โซฟา และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้ออกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยประหยัดเวลาในการทำความสะอาดได้ดี

รายชื่อสินค้า ลูกกลิ้งทำความสะอาด (167 รายการ)

Showing all 166 results