อุปกรณ์สำหรับรีดน้ำ (Dry Wiper)

อุปกรณ์สำหรับรีดน้ำ (Dry Wiper) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถระบายน้ำที่กระจายอยู่บนพื้นที่ต่างๆ ได้ตามต้องการ ยกตัวอย่างเช่น ใช้รีดน้ำบนพื้นปูนหลังจากฝนตก หรือรีดน้ำในห้องน้ำหลังจากทำความสะอาดเสร็จ เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์มีคุณสมบัติช่วยให้พื้นที่แห้งรวดเร็วยิ่งขึ้น

รายชื่อสินค้า อุปกรณ์สำหรับรีดน้ำ (Dry Wiper) (173 รายการ)

Showing all 172 results