ล้อเก็บสายไฟ 1 เฟส 100V (Cord Reel 1 Phase 100V)

ล้อเก็บสายไฟ 1 เฟส 100V (Cord Reel 1 Phase 100V) เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงทางไฟฟ้าที่มีระบบป้องกันไฟฟ้าเกิน ซึ่งประกอบด้วยเบรกหยุดการหมุนของสายไฟ ฝาครอบป้องกันฝุ่นและน้ำ โครงเหล็กขาตั้งพร้อมมือจับป้องกันความร้อน โดยบริเวณส่วนปลายของสายไฟจะแยกเป็นสองเส้น เหมาะสำหรับการใช้งานกับระบบไฟฟ้า 1 เฟส ที่มีขนาดแรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์ ในงานก่อสร้างสำหรับจ่ายไฟในการสร้างถนน เป็นต้น

รายชื่อสินค้า ล้อเก็บสายไฟ 1 เฟส 100V (Cord Reel 1 Phase 100V) (26 รายการ)

Showing all 26 results