สายดิน / เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

สายดิน (Earth Reels) เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าประเภทแขวน ประกอบด้วยคลิปหนีบที่ใช้ในการเชื่อมต่อซึ่งสามารถจับได้แน่นและทำมาจากนิกเกิลชุบด้วยทองเหลืองซึ่งมีคุณสมบัติต่อต้านการเกิดสนิม และยังสามารถเจ็ดเก็บสายไฟได้ง่ายด้วยการหมุนอัตโนมัติด้วยม้วนสปริงเชิงกล จึงเหมาะสำหรับการใช้งานได้ในรถบรรทุกเชื้อเพลิงสำหรับสินค้าอันตรายที่เป็นของเหลว โรงงานปิโตรเลียมและเคมี เป็นต้น
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุกระแสไฟฟ้าลงในแบตเตอรี่ โดยมีปากคีบสำหรับส่งกระแสไฟไปยังแบตเตอรี่ทั้งขั้วบวกและขั้วลบ มีหน้าจอแสดงผลค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถเสียบเข้ากับปลั๊กไฟบ้าน 220 โวลต์ได้ โดยส่วนใหญ่ใช้สำหรับชาร์จแบตของรถยนต์ รถจักยานยนต์หรืออุปกรณ์ฟาร์ม เป็นต้น

รายชื่อสินค้า สายดิน / เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (17 รายการ)

Showing all 17 results