เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Generators) เป็นเครื่องสำรองไฟฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับกะทันหัน มีหลักการทำงานโดยการเปลี่ยนเชื้อเพลิงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงดีเซล จากการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าร่วมกับเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนใหญ่ได้รับความนิยมใช้งานตามโรงพยาบาล โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และได้มีการผลิตออกแบบมาหลายรุ่น หลายขนาดเพื่อความสะดวกและความเหมาะสมสำหรับการใช้งาน

รายชื่อสินค้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล (28 รายการ)

Showing all 12 results