เครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยเครื่องยนต์

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยเครื่องยนต์ (Engine Generators) หรือเครื่องปั่นไฟ เกิดจากการนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาติดตั้งร่วมกับเครื่องยนต์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ทำหน้าที่แปลงพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งอาจทำงานร่วมกับน้ำมันเบนซิน ดีเซล ก๊าซธรรมชาติ โพรเพน ไบโอดีเซล น้ำ น้ำเสียหรือไฮโดรเจน ส่วนใหญ่นิยมใช้งานกับเครื่องจักรตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

รายชื่อสินค้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยเครื่องยนต์ (61 รายการ)

Showing all 43 results