อุปกรณ์ท่อสุขาภิบาล

อุปกรณ์ท่อสุขาภิบาล (Sanitary Pipe Couplings) เป็นวัสดุที่ถูกสุขอนามัยเหมาะกับการติดตั้งแบบถาวรและควบคุมการทำงานในระยะไกลที่มีการเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยใช้ความร้อน ผลิตจากวัสดุสแตนเลสเป็นส่วนมาก และสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา เบียร์ นม เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และอุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น

รายชื่อสินค้า อุปกรณ์ท่อสุขาภิบาล (22 รายการ)

Showing all 22 results