วาล์ว (Valve)

วาล์ว (Valve) เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุม สั่งการหรือควบคุมการไหลของของเหลว เช่น ก๊าซ ของเหลว ของแข็งเหลวหรือสารละลาย โดยการเปิด-ปิดหรือกีดขวางทางเดินต่างๆ มีการควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติและควบคุมโดยใช้มือ อีกทั้งยังสามารถปรับทิศทางการไหลของของเหลวได้ง่าย และยังป้องกันการไหลย้อนกลับได้อีกด้วย โดยมีหลายประเภทให้เลือกใช้งาน เช่น วาล์วตัดตอน วาล์วควบคุม วาล์วกันกลับ และวาล์วควบคุมความดันสูงสุด สามารถพบการใช้งานได้ในการควบคุมน้ำเพื่อการชลประทานใช้ในอุตสาหกรรม การควบคุมการใช้ในที่อยู่อาศัย เช่น การเปิด-ปิด และการควบคุมแรงดันให้กับเครื่องล้างจานและก๊อกน้ำ

รายชื่อสินค้า วาล์ว (Valve) (953 รายการ)

แสดง 1–200 ใน 953 รายการ