หัวปรับแรงดันแก๊ส (Gas Regulator)

หัวปรับแรงดันแก๊ส (Gas Regulator) หรือวาล์วปรับแรงดันแก๊สเป็นตัวควบคุมการไหลของแก๊สและลดความดันจากถังแก๊สซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ แล้วลดลงที่ความดันในการทำงานที่เหมาะสมสำหรับเครื่องมือหรือเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊ส ซึ่งมีให้เลือกใช้งานหลากหลาย เช่น หัวปรับแรงดันต่ำ หัวปรับแรงดันสูง และในบางรุ่นมีการออกแบบหัวปรับแรงดันที่มาพร้อมเกจ์ เซฟตี้ และตัวตั้งเวลา

รายชื่อสินค้า หัวปรับแรงดันแก๊ส (Gas Regulator) (103 รายการ)

Showing all 103 results