ลวดเชื่อม (Welding Rod)

ลวดเชื่อม (Welding Rod) เป็นชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับเครื่องมือเชื่อม ซึ่งจะช่วยให้การประสานระหว่างโลหะทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกันได้อย่างมั่นคง แข็งแรงและคงรูป โดยการหลอมละลายแล้วกลายเป็นส่วนหนึ่งของแนวเชื่อม และมีหลายชนิดให้เลือกใช้งาน เช่น ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ ลวดเชื่อมไส้ฟลักซ์ ลวดเชื่อมมิก/แมก ลวดเชื่อมเซาะร่อง และลวดเชื่อมพิเศษ เป็นต้น

รายชื่อสินค้า ลวดเชื่อม (Welding Rod) (138 รายการ)

Showing all 138 results