อุปกรณ์โต๊ะเชื่อม (Welding Table)

อุปกรณ์โต๊ะเชื่อม (Welding Table) เป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานสำหรับพื้นที่ทำงานของช่างเชื่อม ทำจากเหล็กเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้โต๊ะ ช่วยให้ทำงานได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัย ซึ่งมีให้เลือกใช้งานมากมายทั้งขนาดต่างๆ อุปกรณ์เสริม พื้นผิวรวมถึงโต๊ะแบบพกพาและแบบติดตั้งอยู่กับที่ ในบางรุ่นมีการติดตั้งมาพร้อมกับล้อเลื่อนช่วยให้เคลื่อยย้ายได้สะดวกและสามารถพับเก็บได้ สำหรับการใช้ประโยชน์ของโต๊ะเชื่อม คือ ช่วยให้ช่างเชื่อมมีพื้นผิวที่มั่นคงสำหรับการทำงาน โต๊ะส่วนใหญ่มีขาปรับระดับได้ช่วยให้ช่างเชื่อมนั่งหรือยืนในตำแหน่งที่เหมาะกับการทำงานได้

รายชื่อสินค้า อุปกรณ์โต๊ะเชื่อม (Welding Table) (31 รายการ)

Showing all 30 results