หลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Tube)

หลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Tube) เหมาะอย่างยิ่งกับไฟฉุกเฉินสำหรับส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ไฟดับและเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ หรือใช้เป็นสัญญาณไฟส่องสว่างที่ห้องปฏิบัติการและห้องเก็บของในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ และระบบจะทำงานแบบอัตโนมัติเพื่อส่องแสงสว่างในเวลากลางคืน

รายชื่อสินค้า หลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Tube) (5 รายการ)

Showing all 5 results