ล้อพิมพ์ลาย (Knurling Tool)

ล้อพิมพ์ลาย (Knurling Tool) เป็นอุปกรณ์เครื่องกลึงที่ใช้สำหรับพิมพ์ลายลงบนพื้นผิวโลหะเพื่อป้องกันการหมุนหรือการลื่นที่มือจับของชิ้นงาน ซึ่งมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบตัดและแบบขึ้นรูป ด้วยการใช้ล้อพิมพ์ลายที่เป็นลายข้ามหลามตัดหรือลายตรงกดเข้าวัสดุงานก็จะสามารถสร้างลวดลายต่างๆ ได้อย่างสวยงาม

รายชื่อสินค้า ล้อพิมพ์ลาย (Knurling Tool) (109 รายการ)

Showing all 109 results