ล้อขัดเงา (Abrasive Wheel)

ล้อขัดเงา (Abrasive Wheel) เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ขัดขึ้นเงาให้กับผิวของวัตถุชนิดต่างๆ เช่น ผิวโลหะ ผิวหิน หรือผิวพลาสติก เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ล้อขัดเงาจะมีลักษณะเป็นแผ่นทรงกลมพร้อมกับตรงกลางมีรู/ไม่มีรู หรือก้านโลหะสำหรับใช้ติดตั้งเข้ากับเครื่องขัด ซึ่งล้อขัดเงามีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยให้การขัดทำความสะอาดและขัดขึ้นเงาในบริเวณต่างๆ ของผิวชิ้นงานได้รวดเร็วและประหยัดเวลาการทำงานได้ดี

รายชื่อสินค้า ล้อขัดเงา (Abrasive Wheel) (51 รายการ)

Showing all 51 results