วัสดุสำหรับงานตัด (Cutting Supplies)

วัสดุสำหรับงานตัด (Cutting Supplies) คือ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับใช้ตัดวัสดุโลหะและอโลหะเพื่อให้ชิ้นงานมีขนาดได้ตรงต่อความต้องการ และเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญต่องานช่างและงานอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างมาก ซึ่งอุปกรณ์อะไหล่แต่ละชนิดมีคุณสมบัติในการใช้งานและประสิทธิภาพในการทำงานที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ใบเลื่อยตัดเหล็กมีลักษณะเป็นใบมีดมีซี่ฟันที่ด้านล่างและมีขนาดทั้งชนิดหยาบและละเอียด เหมาะสำหรับใช้ตัดโลหะในงานเบา หรือใบตัดเหล็กมีลักษณะเป็นใบโลหะทรงกลมที่มีซี่ฟันให้ความคมสูงและมีความแข็งหลายเกรด เหมาะสำหรับใช้ตัดเหล็กกล้าในงานหนัก เป็นต้น ดังนั้นสำหรับการเลือกใช้วัสดุสำหรับงานตัดจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับประเภทงาน

รายชื่อ Category วัสดุสำหรับงานตัด (Cutting Supplies)

รายชื่อสินค้า วัสดุสำหรับงานตัด (Cutting Supplies)

แสดง 1–200 ใน 2642 รายการ