สว่านไขควงไร้สาย (Rechargable Drill Driver)

สว่านไขควงไร้สาย (Rechargable Drill Driver) เป็นสว่านที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่และมีหน่วยเป็นโวลต์ (V) โดยอุปกรณ์จะมีลักษณะคล้ายปืนที่ด้ามจับมือปุ่มกดเปิด/ปิดการทำงานของสว่าน และด้านล่างเป็นที่บรรจุแบตเตอรี่ สามารถสว่านได้โดยการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่เสียก่อน ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่สามารถใช้ทำงานในสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงได้ ทำให้สะดวกต่อการพกพาและใช้งานไปได้ทุกที่ จึงเหมาะสำหรับใช้ทำงานในสถานที่ที่สายไฟเข้าไม่ถึงหรืองานบนที่สูง นอกจากนี้สว่านไร้สายที่มีโวลต์สูงๆ นั้นสามารถทำการเจาะปูนหรือเจาะคอนกรีตได้

รายชื่อสินค้า สว่านไขควงไร้สาย (Rechargable Drill Driver) (16 รายการ)

Showing all 12 results