สปริงบาลานเซอร์ (Spring Balancer)

สปริงบาลานเซอร์ (Spring Balancer) เป็นอุปกรณ์ผ่อนแรงที่ใช้สำหรับแขวนยกเครื่องมือหรือสิ่งของที่มีน้ำหนักมากเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ลดความเสี่ยงอันตราย และป้องกันเครื่องมือเสียหายจากการตกหล่นได้เป็นอย่างดี ด้วยโครงสร้างของสปริงบาลานเซอร์ที่ออกแบบมาให้ติดตั้งง่าย สามารถรับน้ำหนักพยุงได้หลากหลายตั้งแต่ 1.5-30 กิโลกรัม โดยมีระบบสปริงเฟืองภายในที่สามารถปรับความตึงของรอกสลิงได้ทำให้รับน้ำหนักเครื่องมือหรือสิ่งของได้อย่างสมดุล

รายชื่อสินค้า สปริงบาลานเซอร์ (Spring Balancer) (31 รายการ)

Showing all 31 results