หางปลา / สลิปต่อสาย (Crimp Termnal)

หางปลา / สลิปต่อสาย (Crimp Termnal) เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยทำให้งานยากหรืองานหนักเป็นเรื่องง่าย โดยหางปลาและสลิปต่อสายได้มีการผลิตและออกแบบมาหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับการใช้งานและเพื่อให้เหมาะกับสายเคเบิลขนาดต่างๆ

รายชื่อสินค้า หางปลา / สลิปต่อสาย (Crimp Termnal) (125 รายการ)

Showing all 125 results