อุปกรณ์สัญญาณเตือน

อุปกรณ์สัญญาณเตือน (Alarm) หรือระบบของอุปกรณ์เตือนภัยที่ให้สัญญาณเตือนภัยด้วยเสียง ภาพหรือรูปแบบอื่นๆ โดยอุปกรณ์เตือนภัยส่วนใหญ่มักติดตั้งมาพร้อมกับไซเรน การติดตั้งง่าย คุณภาพสูง เหมาะกับติดในโรงงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในองค์กร และมีจุดประสงค์ในการใช้งานเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ สัญญาณเตือนกันขโมย หรือใช้เป็นสัญญาณเตือนในการตรวจสอบการทำงาน เป็นต้น

รายชื่อสินค้า อุปกรณ์สัญญาณเตือน (17 รายการ)

Showing all 17 results