อินเวอร์เตอร์ (Inverter)

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับแปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และได้ถูกนำมาใช้ในงานที่หลากหลายตั้งแต่อุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตช์ขนาดเล็กสำหรับคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงแอพพลิเคชั่นไฟฟ้าขนาดใหญ่ ตลอดจนการขนส่งพลังงานจำนวนมากสำหรับระบบสายพานลำเลียงในโรงงานการผลิต เป็นต้น

รายชื่อสินค้า อินเวอร์เตอร์ (Inverter) (7 รายการ)

Showing all 7 results