อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Arrester)

อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Arrester) เป็นเครื่องมือป้องกันที่ใช้งานในระบบไฟฟ้า เมื่อเกิดปรากฏการณ์ฟ้าแลบหรือฟ้าผ่าอุปกรณ์ชนิดนี้จะเป็นตัวควบคุมการเกิดกระแสไฟฟ้าแรงสูงหรือป้องกันกระแสไฟเกิน เพื่อป้องกันฉนวนและตัวนำไฟฟ้าของระบบจากความเสียหายของฟ้าผ่าหรือจากไฟกระชาก ซึ่งได้รับความนิยมใช้งานสำหรับการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นต้น

รายชื่อสินค้า อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Arrester) (4 รายการ)

Showing all 4 results