หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)

หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) เป็นอุปกรณ์แบบคงที่ซึ่งถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าจากวงจรหนึ่งไปยังอีกวงจรหนึ่งผ่านกระบวนการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า โดยทั่วไปจะใช้เพื่อเพิ่มหรือลดระดับแรงดันไฟฟ้าระหว่างวงจร ซึ่งมีส่วนประกอบหลักที่สำคัญอยู่ 3 ส่วน คือ แกนเหล็ก ขดลวดตัวนำ และฉนวน นอกจากนี้ยังได้รับการออกแบบมาหลากหลายประเภทและสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ ดังนี้ หม้อแปลงกำลัง หม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์ หม้อแปลงเครื่องมือวัด และหม้อแปลงเฉพาะงาน ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องพิจารณาและเลือกประเภทของหม้อแปลงให้มีความเหมาะสมกับงานเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด หม้อแปลงไฟฟ้าจึงสามารถพบเห็นการใช้งานทั่วไปตั้งแต่บ้านเรือนที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

รายชื่อสินค้า หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) (9 รายการ)

Showing all 9 results