หัวแร้งบัดกรี (Soldering Iron)

หัวแร้งบัดกรี (Soldering Iron) เป็นตัวจ่ายความร้อนที่หลอมประสานชิ้นส่วนโลหะเข้าด้วยกัน เมื่อการหลอมเย็นลงและแข็งตัวมันจะเชื่อมต่อกันอย่างถาวรระหว่างชิ้นส่วน ซึ่งประกอบด้วยปลายโลหะแหลมสำหรับใช้กับชิ้นส่วนโลหะที่ต้องการประสานเข้าด้วยกันและที่จับหุ้มฉนวนเพื่อให้สามารถจับเหล็กได้โดยไม่ทำให้ร้อนมือ โดยมีหัวแร้งบัดกรีหลายแบบทั้งที่เป็นไฟฟ้าและใช้สายไฟ หรือแบตเตอรี่ นอกจากนี้ยังมีแบบใช้แก๊สให้เลือกใช้งาน หัวแร้งบัดกรีมักใช้สำหรับการติดตั้งการซ่อมแซมและการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ งานศิลปะ งานเครื่องประดับ และงานฝีมืออื่น ๆ

รายชื่อสินค้า หัวแร้งบัดกรี (Soldering Iron) (21 รายการ)

Showing all 21 results