ลวดบัดกรี (Solder)

ลวดบัดกรี (Solder) เป็นสารที่หลอมละลายและเชื่อมประสานระหว่างรอยต่อในงานบัดกรี มันเป็นลวดเส้นเล็กที่ทำจากโลหะผสมดีบุกหลายชนิด อาทิ โลหะผสมที่ประกอบด้วยดีบุกและตะกั่วหรือดีบุกและทองแดง นอกจากนี้ยังมีลวดที่ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายโดยมีส่วนประกอบพื้นฐาน คือ ดีบุก, นิกเกิล และทองแดง ซึ่งได้รับความนิยมใช้งานเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่จะใช้ในงานเดินสายไฟฟ้าและงานเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

รายชื่อสินค้า ลวดบัดกรี (Solder) (31 รายการ)

Showing all 31 results