อุปกรณ์เสริมแผ่นยางป้องกันไฟฟ้าสถิต

อุปกรณ์เสริมแผ่นยางป้องกันไฟฟ้าสถิต (Anti-Static Mat Accessories) เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ทำงานร่วมกับแผ่นยางป้องกันไฟฟ้าสถิต ซึ่งจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยอุปกรณ์ที่ผลิตมาใช้งานร่วมกับแผ่นยางป้องกันไฟฟ้าสถิตมีหลายชนิด เช่น กราวน์คอร์ดหรือสายรัดข้อมือ ซึ่งจะช่วยให้กระแสไฟฟ้าสถิตย์ผ่านจากคนงานไปยังพื้นปูหรือ ESD เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการทำงาน

รายชื่อสินค้า อุปกรณ์เสริมแผ่นยางป้องกันไฟฟ้าสถิต (3 รายการ)

Showing all 3 results