สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต / สายรัดข้อเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิต

สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต / สายรัดข้อเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิต เป็นอุปกรณ์เสริมที่ต่อเข้ากับสายดินช่วยปกป้อง IC และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อีกทั้งยังสามารถยับยั้งการสร้างเสียงรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าเนื่องจากการคายประจุไฟฟ้าและป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ โดยสาเหตุหลักของการเกิดประจุไฟฟ้าสถิตคือคน หากต้องการควบคุมไฟฟ้าสถิตและรักษาคุณภาพของสินค้าผู้ปฏิบัติงานควรสวมอุปกรณ์ป้องกันในขณะทำงานเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุด

รายชื่อสินค้า สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต / สายรัดข้อเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิต (8 รายการ)

Showing all 8 results