เครื่องกำจัดกลิ่น (Air Deodorizer)

เครื่องกำจัดกลิ่น (Air Deodorizer) คือ เครื่องมือที่ใช้ในการกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ อาทิ กลิ่นอับ, กลิ่นสารเคมี, กลิ่นอาหาร หรือกลิ่นจากกระบวนการผลิตต่างๆ ซึ่งจะสามารถกำจัดกลิ่นได้หลายวิธีทั้งการดูดชับด้วยแผ่นกรอง หรือใช้ประจุอิออนและโอโซนเพื่อกำจัดกลิ่น และอีกวิธี คือการกำจัดกลิ่นด้วยไอออนทองแดง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นกำจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย และเชื้อรา อีกทั้งยังสามารถดูดควัน ก๊าซพิษและดักกรองฝุ่นที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ และส่งผลทำให้อากาศในพื้นที่โดยรอบสะอาดและไม่เป็นมิลพิษ โดยมีหลายขนาดเพื่อรองรับการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น เครื่องกำจัดกลิ่นอุตสาหกรรมเป็นเครื่องขนาดใหญ่เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานผลิต, เครื่องกำจัดกลิ่นขนาดกลางเหมาะสำหรับใช้งานภายในห้องตั้งแต่บ้านพักอาศัย โรงพยาบาล หรือสำนักงาน ฯลฯ และเครื่องจำกัดกลิ่นขนาดเล็กการเคลื่อนย้านสะดวกเหมาะสำหรับใช้งานในรถ ตู้เสื้อผ้า ห้องนอน หรือแม้แต่ใช้ดูดกลิ่นสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

รายชื่อสินค้า เครื่องกำจัดกลิ่น (Air Deodorizer) (2 รายการ)

Showing all 2 results