ฮีตเตอร์น้ำมันร้อน (Oil Heater)

ฮีตเตอร์น้ำมัน (Oil Heater) คือ เครื่องทำความร้อนที่มีการเติมน้ำมัน แต่ไม่ได้ใช้น้ำมันเป็นแหล่งเชื้อเพลิง มันใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานเพื่อสร้างความร้อนในขณะที่น้ำมันถูกใช้สำหรับแผ่รังสีความร้อน และมีข้อดี คือมันใช้พลังงานน้อยกว่าเครื่องทำความร้อนแบบอื่น ส่วนใหญ่มักจะมีระบบตรวจสอบอุณหภูมิซึ่งจะทำการเปรียบเทียบอุณหภูมิน้ำมันและอุณหภูมิห้องอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสามารถให้ความร้อนได้เป็นเวลานานแม้ว่าเครื่องจะปิดก็ตาม และในบางรุ่นมีแผงกั้นเพื่อป้องกันผู้ใช้งานไปสัมผัสกับตัวฮีตเตอร์ที่ให้ความร้อน ดังนั้นฮีตเตอร์น้ำมันจึงเหมาะสำหรับการตั้งแคลมป์เดินป่า ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย หรือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

รายชื่อสินค้า ฮีตเตอร์น้ำมันร้อน (Oil Heater) (57 รายการ)

Showing all 53 results