หม้อไอน้ำ (Boiler)

หม้อไอน้ำ (Boiler) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างไอน้ำด้วยวิธีการเผาไหม้และถ่ายโอนความร้อนไปยังน้ำจนกว่ามันจะกลายเป็นน้ำร้อนและเกิดเป็นไอน้ำ โดยน้ำร้อนและไอน้ำที่อยู่ภายใต้ความดันนั้นสามารถนำไปใช้ในการถ่ายโอนความร้อนไปยังเครื่องจักร ซึ่งภายในหม้อไอน้ำประกอบด้วยระบบต่างๆ ที่ต้องทำงานสัมพันธ์กัน ได้แก่ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง, ระบบน้ำเลี้ยงหม้อไอน้ำ, ระบบการเผาไหม้, และระบบการนำไอน้ำไปใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถจำแนกประเภทของหม้อไอน้ำ ดังนี้ Cylindrical boiler, Water tube boiler, และหม้อไอน้ำพิเศษ โดยรูปแบบและขนาดจะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน สำหรับการใช้งานหม้อไอน้ำถูกใช้ทุกที่ที่มีแหล่งกำเนิดไอน้ำ อาทิ เครื่องจักรไอน้ำแบบเคลื่อนที่สำหรับรถไฟและยานพาหนะบนถนน ส่วนเครื่องจักรไอน้ำที่อยู่กับที่เหมาะสำหรับการติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า และ อาคารสำนักงาน เป็นต้น

รายชื่อสินค้า หม้อไอน้ำ (Boiler) (10 รายการ)

Showing all 6 results