อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หรือ PPE เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อสวมใส่สำหรับผู้ปฏิบัติงานและป้องกันคนงานจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานได้ ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ, อุปกรณ์ป้องกันหู, อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา, อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ, อุปกรณ์ป้องกันลำตัว, อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน, อุปกรณ์ป้องกันเท้า, และอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง ฯลฯ สำหรับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในสถานที่ทำงานจะช่วยลดการบาดเจ็บ, อุบัติเหตุ, ความเสี่ยงและอันตรายเมื่อใช้งานอย่างถูกต้องและเหมาะสม

รายชื่อ Category อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

รายชื่อสินค้า อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

Showing all 156 results