อุปกรณ์ช่วยเหลือภัยพิบัติ (Restore Equipment)

อุปกรณ์กู้ภัย (Restore Equipment) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเหลื่อและป้องกันเมื่อเกิดภัยพิบัต ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานที่สะดวกสะบาย การใช้งานและการเก็บรักษาง่ายสามารถใช้งานได้ทันที และช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีอุปกรณ์กู้ภัยที่จำเป็นอย่างอยากหลาย เช่น ชุดปกิบัติงาน, กระสอบทราย, ถังน้ำ, เต็นท์พับได้, และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล เป็นต้น และสามารถพบการใช้งานเป็นอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำ อุปกรณ์สำหรับการปีนเขาและโรยตัวจากที่สูง และ
อุปกรณ์กู้ภัยในป่า เป็นต้น

รายชื่อสินค้า อุปกรณ์ช่วยเหลือภัยพิบัติ (Restore Equipment) (29 รายการ)

Showing all 27 results