หม้อแบตเตอรี่สำหรับเก็บไฟฟ้า (Storage Battery)

หม้อแบตเตอรี่สำหรับเก็บไฟฟ้า (Storage Battery) คือ หม้อแบตเตอรี่ที่ใช้อยู่ในรถยนต์ ทำงานโดยการแปลงพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า จากนั้นจะจ่ายไฟให้กับระบบสตาร์ทเครื่องยนต์และจ่ายไฟให้กับระบบไฟฟ้าทั้งหมดให้กับรถยนต์ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ แบตเตอรี่แบบน้ำเหมาะสำหรับรถยนต์ที่ต้องใช้งานหนัก ผู้ใช้รถสามารถดูแลรักษาเองได้เพียงแค่คอยเติมน้ำกลั่นอยู่เสมอ ส่วนแบตเตอรี่แบบแห้งมักใช้งานในรถยนต์รุ่นใหม่ มีข้อดีคือไม่ต้องคอยเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน การดูแลรักษาจึงทำได้ง่ายแต่ก็มีราคาสูงกว่าแบตเตอรี่แแบน้ำ นอกจากนี้แบตเตอรี่ยังมีให้เลือกหลายขนาด หลายกำลังไฟซึ่งผู้ใช้รถสามารถเลือกได้โดยคำนึงจากขนาดของเครื่องยนต์และจำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

รายชื่อสินค้า หม้อแบตเตอรี่สำหรับเก็บไฟฟ้า (Storage Battery) (1 รายการ)

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก