เครื่องดักแมลง (Insect Light Trap)

เครื่องดักแมลง (Insect Light Trap) ถูกออกแบบมาเพื่อสนองความต้องการใช้งานได้อย่างถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพราะใช้เทคโนโลยีแสง UV เพื่อดึงดูดและดักแมลงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยมีเครื่องดักแมลงหลายแบบให้เลือกใช้งานทั้งเครื่องกำจัดแมลงด้วยไฟฟ้าและเครื่องกำจัดแมลงแบบแผ่นกาว ฯลฯ ซึ่งแต่ละประเภทมีหลักการทำงานและวิธีการกำจัดแมลงที่แตกต่างกัน แต่มีประสิทธิภาพในการล่อยุงและแมลงไม่แตกต่างกัน เหมาะสำหรับการใช้งานตามบ้านเรือน โรงพยาบาล หรือใช้งานในสถานที่อื่นๆ ได้ตามต้องการ

รายชื่อสินค้า เครื่องดักแมลง (Insect Light Trap) (95 รายการ)

Showing all 90 results