อุปกรณ์ทำความเย็นส่วนตัว (Personal Cooler)

อุปกรณ์ทำความเย็นส่วนตัว (Personal Cooler) เป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถสวมใส่ในชุดทำงานเพื่อระบายความร้อน อาทิ หมวกเซฟตี้มีพัดลม, ผ้าพันคอเก็บความเย็น และชุดติดพัดลม เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการลดอุณหภูมิของร่างกายที่สูงขึ้นและลดความเสี่ยงในการเป็นลมร้อนขณะปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จึงเหมาะสำหรับการสวมใส่ทำงานในฤดูร้อนและในสภาพแวดล้อมอากาศร้อน

รายชื่อสินค้า อุปกรณ์ทำความเย็นส่วนตัว (Personal Cooler) (55 รายการ)

Showing all 41 results