เครื่องมือช่าง

เครื่องมือช่าง (Hand Tools) คือ อุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนการทำงานด้วยมือแทนการใช้มอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นไขควง, ประแจ, ค้อน, คีม, กรรไก, สิ่ว, และเครื่องมือต่างๆ ซึ่งต่อมาได้มีการดัดแปลงเครื่องมือให้เป็นเครื่องมือกลทางไฟฟ้าที่มีกำลังแรงสูงมากกว่าเครื่องมือทั่วไป เช่น สว่านไฟฟ้า, เครื่องเจียร, เลื่อยวงเดือน, และเครื่องตัด ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยให้การทำงานของช่างมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

รายชื่อ Category เครื่องมือช่าง

รายชื่อสินค้า เครื่องมือช่าง

แสดง 1–200 ใน 8978 รายการ