เกจวัดลมยาง (Tire Pressure Gauge)

เกจวัดลมยาง (Tire Pressure Gauge) เป็นมาตรวัดความดันที่ใช้ในการวัดความดันลมยางของรถยนต์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรักษาความดันลมของยางรถในปริมาณที่เหมาะสมโดยไม่ต้องคาดเดาเอง เพื่อป้องกันการระเบิดในกรณีที่มีลมมากเกินไป โดยจะมีหลายแบบให้เลือกใช้งานทั้งแบบแท่งลักษณะคล้ายกับปากกา, แบบเข็มวัดทรงกลม และแบบตัวเลขดิจิตอล ซึ่งจะมีคุณสมบัติในการทำงานทีแตกต่างกัน

รายชื่อสินค้า เกจวัดลมยาง (Tire Pressure Gauge) (2 รายการ)

Showing all 2 results