อะไหล่ปากกาจับชิ้นงาน

อะไหล่ปากกาจับชิ้นงาน (Parts for Vices) เป็นเครื่องมือกลที่ใช้ในการยึดวัตถุอย่างปลอดภัยเพื่อให้งานที่จะดำเนินการกับมันเป็นไปอย่างราบรื่น อะไหล่ปากกาจับชิ้นงานเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นประจำโดยวิศวกรรมการก่อสร้างและการผลิต จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้หลายอย่าง เช่น การสกัดหรือการเลื่อย ฯลฯ และสามารถหนีบวัตถุขนาดใหญ่หรือหนักได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสี่ยงต่อการตกลงมาจากโต๊ะทำงาน

รายชื่อสินค้า อะไหล่ปากกาจับชิ้นงาน (8 รายการ)

Showing all 8 results