อุปกรณ์ดูดเก็บสารทำความเย็น (Refrigerant Recovery Equipment)

อุปกรณ์ดูดเก็บสารทำความเย็น (Refrigerant Recovery Equipment) คือ อุปกรณ์รีไซเคิลสารทำความเย็น เพื่อกำจัดสารทำความเย็นออกจากอุปกรณ์ทำความเย็น โดยช่างเทคนิคใช้อุปกรณ์เหล่านี้ก่อนการซ่อมแซมหรือดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตู้แช่แข็งหรือตู้เย็น จากนั้นสารทำความเย็นจะถูกนำกลับคืนสู่ถังเพื่อนำไปรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง

รายชื่อสินค้า อุปกรณ์ดูดเก็บสารทำความเย็น (Refrigerant Recovery Equipment) (5 รายการ)

แสดง %d รายการ