กรรไกร / ใบมีด / เลื่อย (Scissor / Cutter / Saw)

กรรไกร / ใบมีด / เลื่อย (Scissor / Cutter / Saw) คือ เคื่องมือตัดซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีรูปทรงที่แตกต่างกันและมีขอบคมที่ใช้ในการลบวัสดุส่วนเกินออกจากชิ้นงานโดยการตัดเพื่อให้ได้รูปร่าง ขนาดและความแม่นยำของชิ้นงานที่ต้องการ โดยวัสดุเครื่องมือตัดจะต้องหนักกว่าวัสดุที่จะตัดและเครื่องมือจะต้องสามารถทนต่อความร้อนและแรงที่เกิดขึ้นในกระบวนการตัดได้เป็นอย่างดี

รายชื่อ Category กรรไกร / ใบมีด / เลื่อย (Scissor / Cutter / Saw)

รายชื่อสินค้า กรรไกร / ใบมีด / เลื่อย (Scissor / Cutter / Saw)

แสดง 1–200 ใน 448 รายการ