เครื่องมือประแจบล็อก (Socket Wrench)

เครื่องมือประแจบล็อก (Socket Wrench) คือ อุปกรณ์ที่สามารถนำมาเชื่อมต่อกับเครื่องมือไฟฟ้าได้รวมถึงสว่านไฟฟ้า สำหรับการประกอบเครื่องจักรอุตสาหกรรมและงานซ่อมบำรุงต่างๆ เช่น รถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ โดยมีหลายแบบให้เลือกใช้งาน เช่น ข้อต่อลูกบล็อก ลูกบล็อกดอกไขควง หรือลูกบล็อกหกเหลี่ยม เพื่อการใช้งานที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รายชื่อ Category เครื่องมือประแจบล็อก (Socket Wrench)

รายชื่อสินค้า เครื่องมือประแจบล็อก (Socket Wrench)

แสดง 1–200 ใน 2362 รายการ