ลูกบล็อกดอกไขควง (Driver Bit Socket)

ลูกบล็อกดอกไขควง (Driver Bit Socket) เป็นเครื่องมือช่างสำหรับการประกอบและการบำรุงรักษาเครื่องจักร หรือการบำรุงรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์และจักรยาน ฯลฯ ด้วยโครงสร้างขอบนอกด้านนอกที่โค้งงอทำให้สามารถหมุนโบลต์หรือสกรูด้วยมือได้อย่างง่ายดาย

รายชื่อสินค้า ลูกบล็อกดอกไขควง (Driver Bit Socket) (20 รายการ)

Showing all 20 results