กล่องเก็บเครื่องมือช่าง (Tool Box)

กล่องเก็บเครื่องมือช่าง (Tool Box) คือ กล่องโลหะหรือพลาสติก ฯลฯ เป็นกล่องที่มีหูหิ้วหรือไม่มีก็ได้ สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เสริมทั่วไปตามที่ต้องการ เพื่อที่จะนำมาใช้ในงานซ่อมบำรุงต่างๆ เช่น ทำการซ่อมแซมภายในบ้านหรือรถยนต์ และมีดีไซน์ที่หลากหลายทั้งรูปร่าง ขนาด และวัสดุที่ผลิต ไม่ว่าจะเป็นกล่องจัดเก็บเอกสาร, กล่องจัดระเบียบ, กล่องเครื่องมือเหล็ก, และกล่องเก็บเครื่องมืออื่นๆ ที่สามารถนำไประยุกต์ใช้งานได้อยากหลายอุตสาหกรรม

รายชื่อ Category กล่องเก็บเครื่องมือช่าง (Tool Box)

รายชื่อสินค้า กล่องเก็บเครื่องมือช่าง (Tool Box)

แสดง 1–200 ใน 279 รายการ