หัวอัดจารบี (Grease Nipple)

หัวอัดจารบี (Grease Nipple) เป็นโลหะที่ใช้ในระบบเครื่องจักรกลเพื่อป้อนน้ำมันหล่อลื่น โดยส่วนใหญ่มักใช้หล่อลื่นจาระบีเพื่อจ่ายให้กับแบริ่งภายใต้แรงดันปานกลางถึงสูงโดยใช้ปืนอัดจาระบี พวกมันมีขนาดเล็กและไม่โดดเด่น แต่ทำหน้าที่ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกชนิดที่มีการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นเครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องจักรก่อสร้าง หรือแม้แต่เครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆ ได้มีสภาพพร้อมใช้งาน

รายชื่อสินค้า หัวอัดจารบี (Grease Nipple) (16 รายการ)

Showing all 16 results