หัวประแจปากตาย (Crowfoot Wrench)

หัวประแจปากตาย (Crowfoot Wrench) เป็นซ็อกเก็ตปลายเปิดที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเข้าถึงพื้นที่แคบและยากต่อการเข้าถึงที่เครื่องมือทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะบริเวณรอบๆ ท่อ เช่น สายไฮดรอลิกเป็นต้น สำหรับใช้กับเครื่องมือขับเคลื่อนด้วยการสวมเข้ากับด้ามบล็อกสแควร์ไดรฟ สำหรับงานซ่อมบำรุงต่างๆ เมื่อไม่มีวิธีอื่นในการเข้าถึงตัวยึดได้

รายชื่อสินค้า หัวประแจปากตาย (Crowfoot Wrench) (33 รายการ)

Showing all 33 results