เครนขาเอเฟรมแบบเข็น (Gate Type Crane)

เครนขาเอเฟรมแบบเข็น (Gate Type Crane) ออกแบบโครงสร้างมาให้เป็นแบบคานเดี่ยว พร้อมกับรอกโซ่ และมีล้อเลื่อนสำหรับการเคลื่อนที่ย้ายใช้ในสถานที่ทำงานได้รอบทิศทางอย่างคล่องตัว สามารถรับน้ำหนักสิ่งของได้มาก จึงถือเป็นอุปกรณ์ยกขนส่งวัสดุสำหรับใช้งานในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กทั่วไป

รายชื่อสินค้า เครนขาเอเฟรมแบบเข็น (Gate Type Crane) (17 รายการ)

Showing all 17 results