เครน Jib (Jib Crane)

เครน Jib (Jib Crane) เป็นอุปกรณ์สำหรับยกเคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของที่มีขนาดใหญ่และติดตั้งเฉพาะพื้นที่ โดยโครงสร้างเครนจะมีความแข็งแรงสูง สามารถรอบรับน้ำหนักได้หลายตัน ซึ่งจะมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบยึดตั้งกับพื้น แบบติดตั้งบนเสา และแบบมีล้อเคลื่อนที่ระดับพื้นได้ โดยออกแบบมาให้ผู้ใช้งานเครนมีความปลอดภัยและสะดวกต่อการขนย้าย ดังนั้นจึงนิยมใช้เครนกันอย่างแพร่หลายในงานโกดังสินค้า อุตสาหกรรมก่อกสร้าง งานภาคสนามที่ไม่มีโครงสร้างของตัวอาคาร เป็นต้น

รายชื่อสินค้า เครน Jib (Jib Crane) (80 รายการ)

Showing all 80 results